Referat af bestyrelsesmøde søndag, den 15. maj 2011 kl. 20.00 pr. Skype


Mødt pr. Skype var:  Maiken, Michael og Bente

Der var afbud fra Gudrun og Ketty

Der blev forsøgt etableret kontakt til Svend - dog uden held.


Følgende blev behandlet:

1)
Vægtning og formulering af vægtningen af de internationale stævner for udtagelsen til EM og VM for såvel Radial som Standard.
Det blev besluttet at formuleringen af vægtningen skal omskrives så de 100% følger vore statutter. Michael sikrer en formulering og får Flemming til at få det på hjemmesiden.

2)
Pølser til vore rangliststævner. Ketty har tidligere tilkendegivet at hun gerne vil varetage den opgave, så det forventes fortsat at Ketty er på den opgave, og såfremt hun ikke har mulighed for at løse opgaven  -  at den delegeres til en anden. Hyggestunden efter hver ranglistestævne er vigtig og såvel Michael som Maiken havde savnet pølserne i Vedbæk.

3)
Opgaver i bestyrelsen. Michael og Maiken er sejlerrepræsentanter, så det forventes at de får talt med sejlerne om eventuelle ønske og ændringer, og derudover har de "bolden" i forhold til stævnearrangør. De skal få talt antal sejladser, baner m.v. igennem inden stævnets start. Michael og Maiken aftaler fra gang til gang, hvem der tager kontakt.
Ketty er ansvarlig for Laser Corner.
Svend ønsker at være ansvarlig for rekruttering af nye sejlere. Gudrun er foreningens kasserer, og sørger bl.a. for at udsende opkrævninger via mails og indbetalingskort. Når indbetaling er modtaget sørger hun for fremsendelse af kort til sejlerne. 
Bente er ansvarlig for kommunikationen med ILCA og andet forefaldende i foreningen.

4)
Godtgørelse til Victor blev kort omtalt  -  den kan ikke imødekommes. Bente giver Victor information herom via mail.

5)
Flemming har overfor Michael udtrykt ønske om en opdatering af LAD´s statutter. Michael, Maiken og Bente prøver at kaste et blik herpå i den kommende uge, hvor vi alle er i Medemblik til World Cup stævne.

6)
Vi aftalte at bestyrelsen ved dialog med hinanden sørger for at fremsende mail til alle. Derved sikrer vi os at alle er godt orienteret og at dialogerne er åbne for alle.

7)
Bestyrelsesmøder forsøges fremadrettet klaret via Skype eller når vi i øvrigt er samlet. Derved sikrer vi os mindst mulig transport og sparer såvel kroner som tid.


Mødet blev sluttet efter 40 minutter.

Referant: Bente Holm Skyldvad


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler