DM Statutter
Laser Association Denmark har udarbejdet statutter gældende for afviklingen af Danmarks Mesterskaberne. Klik ind, og læs dem her.

 

1. GENERELLE STATUTTER          Hent Statutterne i Word format           Hent statutterne i PDF format

1.1 REGLER OG BESTEMMELSER
Laser Association Denmarks Danmarksmesterskab (LAD’ DM) er underlagt følgende regler:
a) ISAF’s kapsejladsregler (RRS) med SKSF’s forskrifter
b) Statutter for Danmarksmesterskaber i sejlsport
c) ISAF’s standard sejladsbestemmelser til Match-Race, når disse bestemmelser er relevante
d) DIF’s ”Fællesbestemmelser for DIF’s DM’er” (ved DIF DM’er)
Undtaget er dog bestemmelser, der dækkes af nedenstående bestemmelser udformet af LAD.

1.2 STÆVNETS TITEL
Betegnelsen ”LADs Danmarksmesterskab” må alene benyttes.
I omtalen af mesterskabet (indbydelse, sejladsbestemmelser, program, resultatliste, pressemeddelelser m.m.) skal formuleringen ”LADs Danmarksmesterskab” indgå.
Mesterskabstitlerne kan anvendes sammen med et sponsornavn.

1.3 STATUTTERNES GYLDIGHED
1.3.1 Myndighed
LADs DM-statutterne udarbejdes og administreres af LADs bestyrelse. Ændring af statutterne skal godkendes af LADs bestyrelse. Statutterne kan ikke uden dispensation ændres i indbydelse, sejladsbestemmelser eller andre dokumenter i forbindelse med LADs DM.

1.4 KRAV TIL DELTAGERE OG BÅDE
1.4.1 Titlen ”Danmarksmester”
Titlen ”Danmarksmester” samt plakette(r) kan kun vindes af sejlere, der opfylder følgende punkter:
a) Danske statsborgere eller andre, der i en periode af mindst to år op til mesterskabet har haft bopæl i Danmark
b) Sejlere, der er medlem af LAD

1.5 AFVIKLING AF DM
1.5.1 Termin
LAD’ DM arrangeres én gang årligt i efterårssæsonen. Stævnet afholdes evt. sammen med 3. rangslistestævne. Terminen fastsættes af LAD og den organiserende klub.

1.5.2 Afvikling og deltagergruppe
LADs DM afvikles for Laser Masters (35+ (apprentice master)), Laser Standard, Laser Radial såvel for piger som for drenge samt Laser 4,7 (Unisex)

1.5.3 Indbydelse og tilmelding
Senest fire uger inden første sejladsdag skal klubben udsende indbydelse som foreskrevet i RRS 89.2.
Indbydelsen fremsendes samtidigt til LADs bestyrelse sammen med navne på baneleder og formand for protestkomite samt stævneleder/kontaktperson. Disse skal fremgå af indbydelsen. Endvidere skal det fremgå, hvorvidt der er dømning på vandet for brud på RRS 42.
Tilmeldingen skal indeholde navn, oplysning om fødselsdato og –år, jolletype og oplysninger om sejlklubmedlemskab for samtlige deltagere.

1.5.4 Resultatliste og vindere
Danmarksmester er den besætning, der opfylder pkt. 1.4.1, og som ifølge RRS 90.3 og tillæg A opnår laveste pointsum efter evt. fratræk af dårligste sejlads(er). Evt. udenlandske besætningers points skal indgå i resultatberegningen.
I pointberegningen må ikke indgå point fra andre stævner.

1.5.5 Plaketter og præmier
LAD er ansvarlig for DM medaljer og DM pokaler. Øvrige præmier fra sponsorer eller organiserende klub kan overrækkes og kan tilfalde udenlandske sejlere, der ikke lever op til 1.4 ”Krav til deltagere og både”  


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler