Generalforsamling

 

Opdateret 23-09: Der er ikke indkommet forslag til dagsorden

LAD byder på aftensmad inden Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes i år i forbindelse med DM - i Skælskør.
Regnskabet for det afsluttede regnskabsår og budget for næste år vil blive offentliggjort efter regnskabsårets afslutning.

Link til regnskab

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 28. september 2019 kl. 19.30,

i Skælskør Amatør-Sejlklubs lokaler, Gammelgade 23 , 4230 Skælskør.

Inden Generalforsamlingen byder LAD på aftensmad kl 18.45. Det er derfor ikke nødvendigt at købe spisebilletter til Det Røde Pakhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år) – ikke relevant
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 10. Valg af revisor (hvert år)
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside www.lasersailing.dk sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Michael Faubel
formand

 


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler