Ordinær generalforsamling afholdes i år i forbindelse med DM - i Hellerup Sejlklub.

 

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 19. september 2015 kl. 20.00,
i Hellerup Sejlklubs klubhus/hal, Strandparksvej 36, 2900 Hellerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år) (– ekstraordinært i 2015, idet den nuværende formand ikke er valgt af generalforsamlingen)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 10. Valg af revisor (hvert år)
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside www.lasersailing.dk sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

Under punkt 3 fremlægges årsrapporten for LAD - den følger vedhæftet her: Regnskab LAD 2014-15

På vegne af bestyrelsen 

Michael Faubel
formand


Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler