Ordinær generalforsamling i LAD - under DM som sædvanligt
Foto: jensenplus.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Laser Association Denmark

Ordinær generalforsamling afholdes i år i forbindelse med DM - i Egå Sejlklub.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 27. september 2014 kl. 20.00,
i Egå Sejlklubs klubhus, Egå Havvej 27, 8250 Egå.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag  for det kommende år til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af sejlerrepræsentanter for hhv. Laser Radial og Laser Standard (hvert år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
 10. Valg af revisor (hvert år)
 11. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside www.lasersailing.dk sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne bekendt senest en uge før generalforsamlingen.

Link til UDKAST årsregnskab 2013/2014 - klik hér

Link til revideret årsregnskab 2013/2014 - klik hér

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. (18/09-2014)

 

På vegne af bestyrelsen

Flemming Rost
formand

 

 

 Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler