calendar

Endelig er den her – samlingen af alle gode muligheder for at sejle sammen og have sjovt i laserjollen i 2019, for sejlerne i alle aldre og erfaringsklasser.

Igen er den delt op i forskellige grupper, under hensyntagen til de stævner/mesterskaber der er relevante: 4.7/begyndere, U19, U21, udvalgte sejlere (mest sammen med Piotr) og masters sejlere.

 

Meningen er igen at sejle så meget i nærområdet som muligt, og så mange sejlere sammen som muligt.

Der mangler stadigvæk nogle aftaler (f.eks. vinter træningen, Påske lejre, YWSC udtagelsen etc.), men den indeholder nok 95% på nuværende tidspunkt.

Bemærk at der for rangliste stævnerne ikke er angivet klub/lokation endnu, samt at rang 2 eventuel bliver skubbet til den 10/11 august!

 

LAD har mulighed for at søge om tilskud fra DS klubfonds midler i starten af 2019. De sidste 2 år har vi kunne få tilskud til enkelte grupper af sejlere, men det kræver, at der er et AFTALT FORLØB der ender i et sæson højdepunkt. Det inkluderer træningslejre (mest i Danmark), forberedelse stævner, samt det endelige sæson højdepunkt.

Ligesom sidste år har jeg prøvet at lave et forslag til disse forløb til de enkelte grupper. Det er kun et forslag (se sidste tab i vedlagte Excel fil ”2019 groups season high and prep” – sejlerne skal selv aftale det endelige forløb – men sejlerne skal gerne være enige om det. Så snart der er enighed vil vi i LAD igen søge om tilskud fra DS (f.eks. til coach/træner aflønning). Så det er op til JER om det lykkedes at blive enige!

Bemærk også den første side i denne regneark – den giver jer baggrunden for, hvorfor vi gør som vi gør.

Håber I får en god snak om dette her i Oktober/November – gerne startende nu på Oure. Jan Christiansen og Piotr er begge informeret, og har givet input og kan hjælpe Jer med at tale kalenderen igennem.

Vi vil i slutningen af året opdatere google kalenderen med de planer/aktiviteter der blev aftalt.

God sejlads – ses til træningslejrene i november/december

 

Link til Kalender her

Hilsen

Michael

Formand LAD